body2mental performance banner

Body2Mental Performance

Body2Mental Performance

Body2Mental Performance

Ook bij psychische klachten veroorzaakt door depressie, burn-out of bore-out kan coaching een essentiële rol vervullen in het herstelproces. De oorsprong van zulke klachten kan immers liggen in een verstoring van de prestaties of een stagnatie in de verdere ontwikkeling.

Door middel van één-op-één coaching kunnen deze klachten worden voorkomen of behandeld en wordt het mogelijk weer structuur en overzicht te verkrijgen. De cliënt krijgt daardoor weer het vermogen om de persoonlijke en maatschappelijke omgeving duidelijker te overzien.

In het Body2Last Body2Mental Performance-programma wordt beweging toegepast vanaf een basis- tot een gevorderd niveau. Daarmee wordt de fysieke conditie door oefeningen verbeterd, wordt het zelfvertrouwen versterkt en wordt gewerkt aan het herstel van vertrouwen in de eigen kwaliteiten en kundigheid, als opstap naar het verwezenlijken van het persoonlijke potentieel.

Deze wijze van coaching helpt om het stressniveau bij de dagelijkse maatschappelijke opgaves en uitdagingen te verminderen en weer door te groeien naar zelfbewustzijn van de persoonlijke capaciteiten.

Begeleidingsopties

Course training basic

Course training advanced

Course training premium

Training by the hour


Maak afspraak